Info

El Duende Crítico de Madrid

Gravat de l'edició de 1844 de "El Duende Crítico" de Madrid.

L'excepcional antiguitat i raresa, o la dificultat d'accedir a aquest material, no ens permet oferir-ne una imatge en millors condicions, lluny dels estàndards de qualitat d'Humoristan, però creiem que el valor testimonial de la imatge compensa aquest defecte.