Info

Coberta

Va saltar la polèmica sobre l'ús d'hormones artificials per engreixar el bestiar, algunes d'elles cancerígenes. Com es pot comprovar, no és un tema nou.