Info

Dibuix. Original

La becerrada dels sabaters. Publicat a la revista "Crónica", amb el peu d'imatge: "Página de humor, por Garrido - la becerrada de los zapate - / ros, o unos "pares" difíciles".