Info

Cartell

Durant les protestes del maig proliferaren multitud de cartells, fulletons i tota mena de gràfica popular. L'Escola de Belles Arts es rebateja com Atelier Popular, on tota mena d'artistes produeixen material contestatari. Aquest cartell satiritzava durament el ministre de l'Interior durant la guerra d'Algèria, Roger Frey, visualitzant el calembour «porc frais».