Info

Fotonovel·la

La Papunovela' ocupava les pàgines centrals d''El Papus'.