Info

Publicació

Poc abans de l'aparició del primer número de la revista '¡Cu-Cut!' es publicà aquest full amb la declaració d'intencions de què seria la nova publicació catalanista.