Info

Secció. Original

Benejam va realitzar tant la secció dels invents com la del professor Franz de Copenhague.