Info

Il·lustració

Una referencia innocent a Blas Pérez en aquesta secció de Díaz va suposar l'embargament de la tirada del "TBO" en que va ser publicada. Díaz no sabia que Blas Pérez era també el nom del ministro de la Gobernación espanyola de l'època.