Info

Il·lustració. Original

Reproducció del original de la portada del primer "TBO" publicat desprès de la Guerra Civil, aparegut a finals de 1941, amb una il·lustració d'Urda.