Info

historieta

El num. 10 de "TBO" ja estava editat per Joaquim Buigas. Portava el logotip que es faria clàsic a la revista, i tambié una historieta en lloc d'una il·lustració. Buigas va començar aviat a canviar i modernitzar el seu "TBO".