Info

El Duende Crítico de Madrid

Una còpia de les pàgines manuscrites de la revista satírica "El Duende Crítico" de Madrid, que apareixia cada dijous. Els exemplars es copiaven a mà i distribuïen de sotamà per evitar la censura.

L'excepcional antiguitat i raresa, o la dificultat d'accedir a aquest material, no ens permet oferir-ne una imatge en millors condicions, lluny dels estàndards de qualitat d'Humoristan, però creiem que el valor testimonial de la imatge compensa aquest defecte.