Info

¡¡La Prensa!!

Dibuix de Tomàs Padró publicat en "La Madeja Política". Làmina en la qual es fa al·lusió a la censura que sofreix el periodisme, al que el poder talla les ales per impedir la seva difusió. Irònicament apareixen retratats els redactors de la revista, en el fons, i els útils de la impremta: la premsa i els calaixos de tipus mòbils.

L'excepcional antiguitat i raresa, o la dificultat d'accedir a aquest material, no ens permet oferir-ne una imatge en millors condicions, lluny dels estàndards de qualitat d'Humoristan, però creiem que el valor testimonial de la imatge compensa aquest defecte.