Info

Historieta. Original

L'autor va publicar il·lustracions a la revista "Atlantic Monthly", fundada el 1857 a Boston, Massachusetts. La col·laboració amb el mercat americà es va mantenir entre 1962 i 1973.