Info

Coberta

Evo Morales, president de Bolívia des de 2006, va decidir decretar l'estatalització dels recursos hidrocarburs del país. Amb això, l'estat recaptava més diners i els seus habitants eren menys pobres. Les grans empreses es van enfadar una miqueta, encara que van reconèixer que les explotacions que feien seguien sent rendibles.