Info

Pàgina

Una mostra de la inventiva del Escobar, apareguda a "L'Esquella de la Torratxa"