Info

Caricatura

Entre les caricatures aparegudes a "La Gralla" realitzades per Escobar, hi ha la seva própia