Info

Acudits

Per a la revista cultural Bocaccio, molt relacionada amb la "gauche divine" barcelonina, Gin va realitzar diverses seccions i la sèrie Tarzán Pérez.