Info

historieta

Iranzo, habitual col·laborador d'Editorial Bruguera, també va treballar per a "TBO", a vegades amb el seudònim de Gimeno.