Info

Coberta

L'obertura religiosa va portar a la llibertat de culte a Espanya. Encara que alguns, com el Déu de JL Martín, no hi estiguessin massa d'acord.