Info

Coberta

El 1980, entre d'altres perles, van ser processats diversos periodistes o cineastes com Miguel Ángel Aguilar (director de Diario 16) o la directora de cinema Pilar Miró (per "El crimen de Cuenca"). D'aquí l'aparició d'un destrossat símbol de la llibertat d'expressió, creat el 1977, quan el grup teatral Els Joglars va ser jutjat per la seva obra "La torna".