Blanco. Un observador de la vida

Lluís Solà i Dachs

November 22, 1982 00:00